Сертифікати, нагороди

2022

Наказ “Про визначення напрямків у науково-технічній діяльності у будівництві, за якими базова організація у будівництві виконує функції щодо здійснення робіт із нормування у будівництві.”

2021

Свідоцтво №00431 Серія ДА про успішне проведення державної атестації з атестаційною оцінкою 2,55/3,95, інститут віднесено до ІІ класифікаційної групи

2021

Свідоцтво № 03022 Серія ДР про внесення інституту до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави.

2021

Свідоцтво про державну реєстрацію наукової установи. Серія ДА  № 00431 02.02.2021.

2019

Сертифікат про відповідність міжнародному стандарту ISO 9001:2015

2018

Ліцензія №1/6661 на передачу невиключного права на використання програмного комплексу ЛІРА-САПР 2018 PRO

2018

Атестат акредитації про відповідність центру «ЕКСПРОБУД» вимогам до випробувальних лабораторій  згідно ISO/IEC 17025:2005

2018

Ліцензія №1/4950-17 на передачу невиключного права на використання програмних комплексів ЛІРА-САПР 2017 PRO, МОНОМАХ-САПР 2016 PRO, ЕСПРІ 2016 PRO