2018

Від НДІБВ - 08 / 07 / 2022

Ліцензія №1/6661 на передачу невиключного права на використання програмного комплексу ЛІРА-САПР 2018 PRO