Науково-технічний супровід будівництва

Науково-технічний супровід будівництва

Перевірка відповідності проектно-технологічної документації нормативним вимогам та сучасним будівельним технологіям

Перевірка відповідності виконаних робіт проектній документації

Розробка рекомендацій щодо безпечної та надійної експлуатації будівлі (споруди)

Розробка рекомендацій щодо укріплення конструкцій