Обстеження та паспортизація будівель і споруд

Архітектурно-планувальне вирішення об’єктів будівництва;

Визначення впливу нового будівництва на існуючу забудову;

Розробка проектів організації будівництва та виконання робіт;

Обстеження технічного стану будівель і споруд;

Оцінка несучої здатності конструкцій будинку;

Оцінка можливості надбудови та перепланування;

Визначення причин виникнення пошкоджень будівлі;

Паспортизація будівель і споруд;

Розробка проектних рекомендацій та проектів по підсиленню або частковій заміні і захисту (підвищення довговічності) будівельних конструкцій;

Проведення технічного обстеження будівель та інженерних споруд;

Проведення моніторингу прилеглої забудови, території та об’єкта, що будується;

Розрахунок несучої здатності конструкцій та споруд;

Розробка проектів на капітальний ремонт;

Розробка проектів організації будівництва та проектів виконання робіт;

Розробка проектів на капітальний ремонт; розробка проектів організації будівництва (ПОБ) та проектів виконання робіт (ПВР);

Розробка типових технологічних карт (ТТК);

– обґрунтування техніко-економічних показників (ТЕП) будівництва; наукові дослідження та розробка рекомендацій з будівельного виробництва;

випробування систем будівельних матеріалів.

розробка альбомів архітектурних рішень.

Інженерно-будівельне проектування у частині:

– забезпечення механічного опору та стійкості;

– дотримання вимог пожежної безпеки;

– забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища;

– забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму;

– забезпечення економії енергії;

– виконання інженерних вишукувань;

– технології будівельного виробництва;

– кошторисної документації.