Підземні та спеціальні споруди

Передпроектні та проектні роботи:

Визначення впливу нового будівництва на існуючу забудову;

Дублюючі та перевірні розрахунки основних утримуючих конструкцій, (стін огородження котлованів, підпірних стін, конструктивних елементів);

Розробка проектно-технічної документації на ремонт, підсилення конструкцій, добудову та авторський нагляд;

Розробка технічних та технологічних рішень щодо будівництва у складних інженерно-геологічних умовах та умовах ущільненої забудови;

Розробка проектів організації будівництва та виконання робіт;

Розробка проектно-технічної документації з влаштування котлованів та підпірних стін.

Обстеження технічного стану будівель і споруд;

Оцінка несучої здатності конструкцій будівель і споруд;

Оцінка можливості надбудови та перепланування;

Визначення причин виникнення пошкоджень будівель;

Контроль суцільності та міцності бетону;

Експертиза аварійних ситуацій при будівництві і експлуатації будівель, котлованів, зсувонебезпечних схилів та підпірних стін

Розробка рекомендацій по усуненню виявлених пошкоджень та укріплення конструкцій;

Розробка рекомендацій щодо консервації об’єкту;

Автоматизований моніторинг кренів та просідань будівель

Експертиза проектно-технологічної документації на відповідність нормативним вимогам.

Розробка регламентів на виконання окремих видів БМР.

Випробування паль

Контроль якості улаштування паль акустичним методом