Проектування автоматизованих комплексів моніторингу та управління системами безпеки та життєзабезпечення будівель

Дана послуга включає такі етапи:

  1. Розробка завдань на проектування, технічних умов, проектно-кошторисної документації на впровадження автоматизованих комплексів моніторингу й управління системами безпеки та життєзабезпечення будівель (АСМУ) та автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення у разі їх виникнення (АСРВО) для потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки у відповідності до Державних будівельних норм та вимог Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС України. Узгодження розробленої проектної документації з експертними організаціями та органами Держнагляду. Супровід проектної документації в процесі будівництва (авторський нагляд).Складання звітних документів щодо впровадження комплексів АСМУ і АСРВО.
  2. Розроблення та систематизація нормативно-правових актів з питань розробки та впровадження АСМУ, АСРВО на потенційно-небезпечних об’єктах в будівельній галузі, включаючи:

– гідротехнічні споруди;

– потенційно небезпечні будівлі та споруди (у тому числі з покрівлями великої площі з використанням вантових та аркових конструкцій);

– висотні будинки та будинки підвищеної поверховості;

– об’єкти, що будуються в умовах ущільненої забудови;

– будівлі, інженерні споруди та мережі, розташовані на територіях з ризиком проявів небезпечних природних явищ і процесів (просідаючи ґрунти,зсуви, підтоплення, обвали тощо);

– підземні споруди (об’єкти метрополітену та багаторівневі підземні паркінг, тощо);

– будівлі та споруди з масовим перебуванням людей.

  1. Визначення доцільного обсягу автоматизації, видів каналів зв’язку та засобів передачі інформації (кабельні мережі, радіоканал, Internet) при створенні АСМУ та АСРВО в будівництві з урахуванням рівня відповідальності та конструктивних особливостей підсистем:

– геофізичних вишукувань;

– спостереження за просіданням фундаментів висотних споруд;

– спостереження за нахилом висотних споруд з урахуванням вітрових навантажень;

– моніторингу інженерних споруд;

– автоматизованого робочого місця (АРМ) пультів централізованого спостереження;

– радіаційного контролю будівельних матеріалів та об’єктів будівництва.

  1. Науково – технічний супровід проектування, будівництва та експлуатації будівель та споруд з складними інженерними рішеннями, об’єктів, що будуються в умовах ущільненої міської забудови, ПНО та об’єктів підвищеної небезпеки.
  2. Визначення науково – обґрунтованих до критичних та критичних значень проектних параметрів будівель та споруд, що підлягають спостереженню та контролю, як в процесі будівництва, так і в процесі подальшої їх експлуатації, в тому числі:

– стану основ, фундаментів і несучих залізобетонних та металевих конструкцій;

– цілісності та відносних змін геометричних параметрів покрівель;

– стану прилеглих будівель і споруд, а також об’єктів інфраструктури;

– динаміки стану сполучених геологічних масивів і ґрунтових вод, а також процеси, пов’язані зі змінами їх стану;

– цілісності та відносних змін геометричних параметрів будівель, інженерних споруд та мереж;

– відносних змін геометричних параметрів ділянок місцевості;

– стан ґрунтових вод (рівень, температура, електропровідність тощо).

  1. Розробка рекомендацій на основі наукових досліджень та вимог нормативно – правових актів щодо переліку та обсягу випереджуючих заходів із зменшення, або унеможливлення негативного техногенного впливу нового будівництва на існуючі прилеглі об’єкти в умовах ущільненої міської забудови.
  2. Розробка алгоритмів функціонування систем безпеки та життєзабезпечення будівель та споруд, потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки для досягнення комплексної, взаємопов’язаної їх роботи з метою своєчасного попередження і ліквідації надзвичайної ситуації (НС).
  3. Надання консультацій, пропозицій, науково – технічної та методичної допомоги, підготовка концептуальних рішень створення автоматизованих систем моніторингу та управління (АСМУ), раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей в разі їх виникнення (АСРВО) на потенційно-небезпечних об’єктах будівництва.