Розрахунки з висотного будівництва

Перевірочні розрахунки висотних будинків, як конструктивної системи «грунтова основа – фундамент – будова» в обсязі контрольних параметрів, затверджених Мінрегіонбудом України;

Розробка програм експериментального будівництва висотних та інших складних будівельних об’єктів і надає науково-технічну і організаційну допомогу в їх реалізації, здійснює науково-технічний супровід проектування, будівництва та експлуатації висотних будинків;

Розрахунки впливу нового будівництва на існуючу забудову;

Розробка нормативної, технічної та експлуатаційної документації з проектування, будівництва та експлуатації висотних будинків;

Розрахунки та конструювання конструкцій, вузлів та елементів висотних будинків

Просторові розрахунки реконструкції підсилення та нового будівництва кам’яних та армо-кам’яних будинків;

Моніторинг деформаційного стану основних несучих конструкцій і елементів висотних будинків;

науково-технічна допомогу з питань автоматизації будівельного проектування із застосуванням програмно-обчислювальних комплексів (Ліра, Мономах, Сапфір, ЕСПРІ, Ліра-САПР, Мономах-САПР);

Надання усіх видів консультацій з питань проектування, будівництва та експлуатації висотних споруд, зокрема з питань автоматизованого проектування та виконання складних розрахунків будівельних конструкцій і споруд.

Надання усіх видів консультацій з питань проектування, будівництва та експлуатації висотних споруд, зокрема з питань автоматизованого проектування та виконання складних розрахунків будівельних конструкцій і споруд.