Розробка проектів рекультивації полігонів твердих побутових відходів

Інженерно-геодезична зйомка М 1:500 карти полігону та території навколо неї радіусом 500 м з погодженням її в архітектурі

Інженерно-геодезичні, інженерно-гідрогеологічні роботи

Гідрологічне моделювання

Містобудівний розрахунок полігону

Обстеження існуючих інженерних систем, прилеглих будівель і споруд

Проектні роботи