Термомодернізація будівель і споруд

В Україні з 2010 року реалізовується Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива (згідно постанов КМУ від 01.03.2010 № 243 та від 11.11.2015 р. № 929) та реалізована Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010 – 2014 рр. (наказ  Мінрегіону України № 352 від 10.11. 2009 р.) В рамках цих програм наш інститут розробив у 2013 році національний стандарт ДСТУ-Н Б В.3.2-3:2014 «Настанова з виконання термомодернізації житлових будинків», що поширюється на розробку документації та порядок виконання робіт з термомодернізації житлових будинків під час їх реконструкції та/або капітального ремонту і регламентує порядок виконання робіт з утеплення конструкцій будинків, реконструкції мереж опалення, водопостачання та електропостачання, впровадження механізмів та пристроїв, призначених для обліку та регулювання енергопостачання в будинках, а також передбачає рекомендовані заходи з термомодернізації житлових будинків.

З 2012 року фахівцями ДП “НДІБВ”  було розроблено понад 20 проектів термомодернізації та санації будівельних об’єктів при реконструкції та капітальному ремонті, а також декілька проектів консервації. До сьогодення нашими фахівцями було набуто унікальний для України та Європи досвід проектування термомодернізації та санації будівельних об’єктів в сучасних умовах світової економічної кризи, дефіциту українського бюджетного фінансування у сфері житлово-комунального господарства та загального спаду економіки України.

Розробка проектів термомодернізації та санації будівельних об’єктів при реконструкції та капітальному ремонті є складовою частиною комплексу заходів з реалізації комплексної модернізації, що включає:

Збір інформації по об’єктах-представниках, що потребують комплексної термомодернізації, згідно опитувальних листів.

Детальне обстеження технічного стану огороджуючих конструкцій будинків та інженерних мереж із застосуванням приладів неруйнівного контролю.

Проведення попереднього аналізу технічних та експлуатаційних властивостей , прийняття рішення щодо розробки заходів з термомодернізації будинків.

Обстеження теплотехнічних властивостей огороджувальних конструкцій та інженерних мереж житлових будинків із застосуванням приладів неруйнівного контролю, теплометричного та тепловізійного обладнання.

Розроблення комплексу заходів з Комплексної термомодернізації.

Розрахунки теплотехнічних і енергетичних показників житлових будинків.

Економічна оцінка запропонованих заходів. Доопрацювання комплексу заходів з Комплексної термомодернізації та підрахунки економічної ефективності реалізації проектів.

Розробка проектно-кошторисної документації (одностадійне проектування – РП) з детальною проробкою конструктивно-технологічних рішень.

Виконання будівельно-монтажних робіт.

Науково-технічний супровід на стадії проектування та виконання будівельно-монтажних робіт.

Проектна документація на термомодернізацію та санацію будівельних об’єктів при реконструкції та капітальному ремонті з підвищення енергоефективності об’єктів розробляється на підставі завдання на проектування, що затверджується замовником та обов’язково включає (згідно ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»):

– пояснювальна записка з результатами розрахунків теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій згідно з вимогами ДБН В.2.6-31 (розрахунок опору теплопередачі, теплостійкості, повітропроникності, вологісного режиму огороджувальних конструкцій);

– розрахунок тепловитрат будинку на опалення згідно з ДБН В.2.6-31;

– обґрунтування необхідної площі світлопрозорих конструкцій будинку згідно з ДБН В.2.5-28. У разі значного перевищення нормативного значення допускається зниження площі світлових прорізів;

– показники енергетичної ефективності інженерних систем та обладнання будинку згідно з вимогами ДБН В.2.5-67 та інших чинних нормативних документів тощо;

– енергетичний паспорт будівлі після термомодернізацї  згідно з ДБН В.2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5;

– аналіз енергоефективності використання інсоляції.

Після розробки проекту, він проходить державну експертизу і передається Вам «під ключ».

За потреби, за окремим договором, фахівці нашого відділу можуть здійснювати авторський нагляд та науково-технічний супровід (згідно ДБН В.1.2-5:2007 «Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів») на етапі будівництва за розробленою проектною документацією.