Економіка будівництва та незалежна оцінка майна

Сектор економіки будівництва, оцінки майна і майнових прав (надалі – Сектор) є підрозділом  відділу економіки, управління і організації будівництва державного підприємства «Науково – дослідний інститут будівельного виробництва.

Наукові дослідження, послуги і роботи, які  виконує (надає) Сектор:

Напрямок І – оцінка майна і майнових прав.

Послуги за напрямом оцінки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізаціями:

Оцінка об’єктів нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них.

Оцінка машин і обладнання.

Оцінка дорожніх транспортних засобів.

Оцінка літальних апаратів.

Оцінка судноплавних засобів.

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність).

Послуги за напрямом оцінки майна «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» за спеціалізаціями:

Оцінка цілісних майнових комплексів паїв, цінних паперів, майнових  прав та нематеріальних активів (крім оцінка  прав на об’єкти інтелектуальної власності );

Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Незалежна оцінка проводиться у відповідності з вимогами діючих в Україні законодавчих актів і нормативних  документів, які регламентують здійснення незалежної оцінки в Україні.

Право оцінювачів Сектору ДП «НДІБВ» на проведення оціночної діяльності забезпечується наявністю «Сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, що видається Фондом державного майна України (оновлюється кожні три роки).

Кваліфікаційний  рівень  оцінювачів Сектору  підтверджений   відповідними Сертифікатами і Свідоцтвами штатних оцінювачів, які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів та є членами Українського товариства оцінювачів (УТО). Завідуючий сектором  Трусова Л.Є. має, крім того, кваліфікацію «Провідний експерт-оцінювач», яка їй присвоєна УТО (кваліфікаційне посвідчення № 037).

Перелік об’єктів, оцінка майна і майнових прав яких здійснювалась оцінювачами Сектору

Протягом 1999 – 2016 рр. в більшості областей (регіонів) України оцінювачі Сектору виконували або приймали участь у оцінці майна і майнових прав об’єктів, серед яких:

цілісний майновий комплекс «Кам’янка-Бузький завод ДСП»;  об’єкти нерухомості з нульовою залишковою вартістю, які входили до складу майна УДПЕЗ «Укртелеком»; нежитлові приміщення (будинки), що належали до комунальної власності територіальної громади м. Києва; будівлі і споруди в                  c. Гореничі по  вул. Столичній Києво – Святошинського району Київської області,  будівлі ЗАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»; пакети акцій ЗАТ «Росава» і ВАТ АБ «Експрес-Банк»; необоротні активи ДП «Готель «Дніпро»; об’єкти незавершеного будівництва у Києво-Святошинському районі м. Києва, м. Миргороді  Полтавської області, Сумах, Обухові Київської області, будівля «Київського  академічного драматичного театру на Подолі», виробничо-складські приміщення (будівлі і споруди), які розташовані в м. Києві по вул. Качалова та інші.

Замовники, яким надавались послуги з оцінки майна і майнових прав:

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта», ПАТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», Державне підприємство «Укренерговугілля», ВАТ «Укртелеком», ЗАТ  лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ТОВ (Фірма) «Альфа проектхолдінг Гез. м.б.Х.» (Республіка Австрія), Державне підприємство «Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів України у м. Києві»,  ВАТ Банк «РОЗДРІБНИЙ  НЕОБМЕЖЕНИЙ СЕРВІС» (Харків), Товариство з обмеженою відповідальністю «ХФК» «Біокон», Український промислово-фінансовий концерн «Славутич», Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос» АПК України,  ТОВ «Європейський центр консалтингу та оцінки»,  Ліквідатор ВАТ Банк «БІГ Енергія», ПАТ «Укргазпроект»,  Товариство з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Динамо» Київ»,  Національний  банк  України (Банкнотно-монетний двір), ПАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ», «Український  інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «УКРГАЗПРОЕКТ», Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ЕККО», Комунальне підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» та інші.

Напрямок ІІ – дослідження і роботи з технічного аудиту в Україні земельних  ділянок під забудову (як забудованих, так і вільних від забудови).

З листопада 2007 року Сектор (із залученням інших наукових підрозділів інституту) виконує дослідження і роботи з технічного аудиту в Україні земельних  ділянок під забудову (як забудованих, так і вільних від забудови).

При проведенні такого аудиту зазвичай передбачається визначення всіх потенційних ризиків, які можуть призвести до визнання угоди купівлі-продажу земельної  ділянки під забудову недійсною та істотно негативно вплинути на вартість об’єкта купівлі-продажу або виявити порушення законодавства власником такого об’єкта, що може в майбутньому привести до додаткових витрат покупця. Загалом, технічний аудит проводиться для того, що б покупець мав чітке уявлення відносно земельної  ділянки, яку купує.

Виконання робіт з технічного аудиту земельних  ділянок під забудову проводиться із врахуванням  вимог чинного законодавства  України з питань планування і забудови територій, діючих Державних будівельних норм та інших нормативно-правових документів.

Метою технічного аудиту є визначення відповідності розміщення об’єкта містобудування на земельній ділянці, що досліджується, вимогам діючих в Україні нормативно-правових актів у галузі будівництва, визначення можливості і вартості підключення об’єкта містобудування до міських інженерних мереж, опис транспортної інфраструктури в районі земельної ділянки, а також збір інформації щодо наявних чи можливих обтяжень і/або обмежень досліджуваної земельної ділянки.

Серед замовників на виконання робіт з технічного аудиту земельних  ділянок під забудову були вітчизняні та спільні (з іноземними компаніями) підприємства, зокрема, товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІМПІЯ РІАЛ ЕСТЕЙТ» і товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕРУА МЕРЛЕН Україна».

За результатами  виконаних робіт з технічного аудиту, зокрема, на підставі вивчення і аналізу наданих Замовником документів та інформації, що необхідні для проведення такого аудиту, з урахуванням результатів інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань і візуального огляду  досліджуваної земельної  ділянки Замовнику надається  «Висновок», який оформлюється у формі Звіту.

Напрямок ІІІ – інші види послуг і робіт.

Фахівці Сектору:

Здійснюють всі види посередницьких і консалтингових послуг по підготовці до приватизації майна державних (комунальних) підприємств, в тому числі, проводять інвентаризацію та оцінку вартості майна державних (комунальних) підприємств, зокрема, оцінку необоротних активів.

Надають консультативно-правові послуги з питань приватизації і створення спільних підприємств, а також з юридичної і консалтингової підтримки підприємств, включаючи економіко-правові, юридичні та інші послуги, які забезпечують ефективне функціонування господарського механізму підприємств будь-якої форми власності різних галузей народного господарства України, в тому числі, в будівництві.

Виконують роботи з дослідження ринку корпоративних прав України і визначення методологічних особливостей оцінки вартості корпоративних прав підприємств в Україні.

Проводять дослідження ринку фінансових послуг України, в тому числі, фінансових послуг компаній з управління активами, що мають статус небанківських фінансових установ, за результатами яких визначається оціночна  вартість  фінансових послуг  (розмір процентної ставки) на ринку України.