Григоровський Петро Євгенович, д.т.н., с.н.с.

Від НДІБВ - 05 / 10 / 2021

Перший заступник директора з наукової роботи

Доктор технічних наук, старший науковий співробітник, Член-кореспондент Академії будівництва України Петро  Євгенович Григоровський є видатним інженером та вченим у галузі дослідження технічного стану будівель та споруд, а також геодезичного та метрологічного забезпечення будівельного виробництва, а саме – вимірювання параметрів будівель і споруд та території забудови.

Народився П. Є. Григоровський у м. Київ 15 лютого 1955 р. у родині службовців. Після набуття середньої освіти вступив до Київського інженерно-будівельного інституту, який закінчив у 1977 році.

З 1977 по 1978 рік працював у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва Держбуду України на посаді інженера.

З 1978 по 1979 рік працював у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва Держбуду України на посаді молодшого наукового співробітника.

З 1979 по 1983 рік – аспірант Науково-дослідного інституту будівельного виробництва Держбуду України, де і продовжив працювати після закінчення аспірантури, пройшовши за 25 років шлях від молодшого наукового співробітника (1979 р.) до першого заступника директора з наукової роботи цього інституту (2007 р.).

У 1991 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія та організація будівельного виробництва», а у 2003 році йому присвоєно вчене  звання старшого наукового співробітника.

Великою заслугою вченого є поєднання науки з практикою будівництва при виконанні інженерно-геодезичних та метрологічних робіт у сфері розвитку технології вимірювань,  параметрів унікальних будівель і споруд, у тому числі  в питанні розробки та впровадження лазерних геодезичних приладів.

За роки роботи у Науково-дослідному інституті будівельного виробництва завдяки співпраці з провідними будівельними організаціями України, у числі яких були трест «Монолітспецбуд», Акцвіонерна холдингова компанія «Київміськбуд»,
КП «Житлоінвестбуд-УКБ», КП «Спецжитлофонд» та інші, його наукові розробки впроваджені на багатьох промислових та цивільних будівельних об’єктах України: Лисичанського нафтопереробного заводу, Одеського припортового заводу, Ільїчівського морського порту; виробничих об’єднань «Азот» у містах: Рівне, Черкаси, Сєверодонецьк;  Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у Києві, на об’єктах монолітного и великопанельного домобудівництва у містах: Київ, Одеса, Донецьк, Луганськ тощо.

    Перелік його наукових праць налічує 58 публікацій, у тому числі: одна монографія, 12 нормативних документів,  статті у фахових виданнях в Україні та за її межами та 4 авторських свідоцтва на винаходи.     За свою плідну працю П. Є. Григоровський відзначений багатьма нагородами. Серед них – Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Почесні грамоти Мінрегіону України, Подяка Холдингової компанії «Київміськбуд» тощо.