ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ

проєкту ДБН В.2.2-7:202_

Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин