ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до першої редакції проєкту ДБН В.2.2-7:202_ «Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин»