ІСТОТНІ УМОВИ до проекту Зміни ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»