ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до першої редакції проекту Зміни № 2 А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»