ІСТОТНІ УМОВИ до проекту Зміни А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»

Від НДІБВ - 04 / 10 / 2021