Статус 2 - EN

Пояснювальна записка до першої редакції проекту Зміни № 2 А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» – EN

07 / 10 / 2021 Детальніше