Технічні комітети (ТК 309 «Будтехнології» і ТК 308

ТК 309 створений наказом Мінрегіону від 28.11.2011 N 309 (v0309858-11) “Про створення технічного комітету стандартизації” Будтехнології “з урахуванням принципу представництва всіх зацікавлених сторін.

ТК 309 є суб’єктом національної системи стандартизації і виконує функції розробки, розгляду, погодження та супроводу національних стандартів у сфері технології будівельного виробництва, бере участь в роботі споріднених технічних комітетів стандартизації міжнародних та регіональних організацій і формуванні позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

Організаційне забезпечення діяльності ТК 309 покладається на його секретаріат. Здійснення функцій секретаріату ТК 309 покладено на Державне підприємство “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”.

Голова ТК 309 – директор Науково-дослідного інституту будівельного виробництва, канд. техн. наук, старший науковий співробітник, дійсний член Академії будівництва України Галінський Олександр Михайлович.

Заступник голови ТК 309 – завідуючий кафедрою технології і механізації будівництва Одеської державної академії будівництва та архітектури, д-р техн. наук, професор, дійсний член Академії будівництва України Менейлюк Олександр Іванович.

Відповідальний секретар – завідуюча відділом економічних методів управління будівництвом НДІБВ, канд. економ. наук, доцент Вахович Інна Володимирівна

(044) 248-48-88

inna.vahovich@gmail.com

У структурі ТК 309 є ПК, які здійснюють діяльність відповідно до визначених напрямків діяльності і об’єктів стандартизації (сфер діяльності), закріплених за ТК 309:

 • технологія будівельного виробництва;
 • організація і управління будівництвом;
 • технічне утримання, обстеження будівель і споруд та якість будівництва;
 • кваліфікаційні вимоги і нормування праці в будівництві;
 • технології збереження об`єктів (пам`яток) нерухомої культурної спадщини.

Членство в ТК 309 може бути колективним або індивідуальним.

У сфері стандартизації ТК 309 організовує та здійснює такі роботи:

 • розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження проекти державних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів, стандартів організації (СОУ), технічних умов (ТУ) та інше;
 • супроводжує, переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, проводить експертизу проектів НД, розглядає та надає пропозиції до проектів будівельних норм, а також, за дорученням центрального органу виконавчої влади з питань будівництва, архітектури та містобудування, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як державних стандартів; розробляє державні і міждержавні стандарти, гармонізовані з міжнародними та регіональними; визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;
 • співпрацює з технічними комітетами в суміжних сферах діяльності;
 • співпрацює з підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, зокрема з об’єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими зацікавленими сторонами;
 • розробляє частину проекту програми робіт із стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;
 • розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування.

Перелік нормативних актів і нормативних документів, супровід яких
доручено НДІБВ і ТК 309 «Будтехнології»